Đại học Công Nghệ Đồng Nai
HOTLINE
0986.39.77.33
GIỜ LÀM VIỆC

T2 - T7 Sáng 8h:00 - 17h30

 917     2017-03-06 18:15:13

Giới thiệu

Sau 12 năm thành lập và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ GDĐT giao cho Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường đã tuyển sinh và đào tạo 18 ngành Đại học, Cao đẳng. Số học sinh - sinh viên được tăng cả về số lượng cũng như chất lượng hàng năm, tỉ lệ sinh viên có việc sau khi tốt nghiệp đạt 90%. Những con số đó phản ánh trung thực hiệu quả và năng lực đào tạo của Trường

Sứ mệnh

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai là trường Đại học ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

 

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trở thành trường đại học ứng dụng tiên tiến trong và ngoài khu vực, với môi trường giáo dục hiện đại, người học có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế toàn cầu.

 

Khẩu hiệu: DNTU điểm đến thành công

 

Giới thiệu chung

Vượt lên khó khăn thử thách của ngày thành lập, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai không ngừng phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm hiện đại, với chương trình đào tạo thích hợp và thường xuyên được cập nhật, với đội ngũ quản lý và đội ngũ chuyên môn có trình độ cao phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa và công nghiệp hóa của tỉnh Đồng Nai, và các vùng lân cận.

 

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm: Bà Võ Thị Thanh Hoa - Chủ tịch HĐQT, Ông Phan Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT, Bà Phan Võ Quỳnh Như - Uỷ viên, Bà Phan Võ Hoài An - Ủy viên

Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai bao gồm: TS. Phan Ngọc Sơn - Hiệu trưởng, TS. Trần Đức Thuận - Phó Hiệu trưởng, TS. Đoàn Mạnh Quỳnh - Phó Hiệu trưởng